Správa reklamací

Videonávod popisující práci s reklamacemi v programu Casid.

Podrobně je popsán způsob vytváření, úpravy a mazání reklamačních zakázek.

Video 1.5: Správa reklamací v programu Casid