Instalace programu

Úvodní videonávod názorně demonstrující instalaci, aktivaci a první spuštění programu Casid.

Video 1.1: Instalace programu Casid