Změny v Update 91

Novinky

Tiskové šablony

V aktualizaci 91 bylo pro XML tiskové šablony implementováno rozšíření, které dovolí tisknout tabulky, jejichž položky se skládají z více řádků. Příklad seznamu položek objednávky na faktuře:

<list source="items"> <header fontWeight="bold" height="22"> <text value="Název předmětu" position="4;4" /> <text value="Model" position="334;4" /> <text value="KS" position="466;4" width="62" align="right" /> <text value="Cena" position="528;4" width="108" align="right" /> <text value="Celkem s DPH" position="636;4" width="108" align="right" /> </header> <body height="44"> <text value="[title]" position="4;4" /> <text value="[model]" position="334;4" /> <text value="[quantity]" position="466;4" width="62" align="right" /> <text value="[price]" position="528;4" width="108" align="right" suffix=" Kč" /> <text value="[sum]" position="636;4" width="108" align="right" suffix=" Kč" /> <text value="[parameters]" position="4;26" /> </body> <style> <line type="separator" orientation="header" width="2" /> <line type="separator" orientation="body" /> </style> </list> První řádek obsahuje název objednaného zboží, model, poček kusů a cenu bez a s DPH. Druhý řádek obsahuje vybrané parametry položky objednávky.

Změny

Zboží

Byla opravena chyba ovjevující se při editaci variant zboží na Kartě zboží.

Stáhnout Update 186 30.9.2023

Připravujeme...

  • Casid Online, webová verze aplikace
  • SMS brána pro notifikace zákazníkům

Historie verzí

Zobrazit více
TOPlist