Provedené změny v Update 66

Novinky

Aukro.cz

V aktualizaci 66 byla provedena druhá část úpravy evidence nabídek pro Aukro.cz. Na Kartě zboží na záložce Aukro.cz nově nalezneme pouze nabídky určené k vystavení, tedy takové nabídky, které mají vyplněn popis, formu dopravy, obrázky atd. Všechny předměty, které byly ke konkrétnímu zboží vystaveny na Aukro.cz, ať už prostřednictvím Casidu nebo přes web, nalezneme pod volbou Zobrazit -> Vystavené nabídky. Zde lze probíhající nabídky také rušit.

Další volbou pod tlačítkem Zobrazit je možnost zobrazit Realizované prodeje. Zde najdeme seznam všech prodejů na Aukro.cz, které byly ke konkrétnímu zboží uskutečněny. Ke všem prodejům je možné zobrazit jejich objednávky.

S výše uvedenými změnami souvisí i dvě nová zobrazení v hlavním okně programu, která nalezneme v menu Zobrazení -> Aukro.cz. Prvním novým zobrazením jsou Vystavené nabídky, pod kterým najdeme všechny nabídky vystavené na Aukro.cz, které má program v evidenci. Nabídky je možné filtrovat dle stavu, tedy Naplánována (na webu v sekci "Ke zveřejnění"), Probíhá (na webu "Prodávám") a Skončená (na webu v sekcích "Prodáno" a "Neprodáno"). Toto zobrazení slouží primárně jako přehled vystavených nabídek, nyní tedy již nebude zapotřebí prohlížet vystavené nabídky na webu.

Druhým zobrazením jsou Realizované prodeje, tedy seznam všech prodejů realizovaných prostřednictvím Aukro.cz. Ke všem prodejům je možné zobrazit jejich objednávky.

Vystavování nabídek na Aukro.cz

Při vystavování zboží je nově možné zvolit opakované vystavování nabídky po jejím skončení. Tato volba je dostupná v okně Karte zboží pro Aukro.cz na záložce Podrobnosti v sekci Opakování. Takto označená nabídka bude automaticky znovu vystavena při importu dat, pokud se zjistí, že již neprobíhá, ani není naplánována v budoucnu.

Zboží

V aktualizaci byla rozšířena funkčnost výčtových parametrů zboží, které byly představeny v aktualizaci 65. Na Kartě zboží na záložce Parametry je u nových výčtových parametrů možné nahrát jejich výchozí hodnoty. K tomu slouží malé tlačítko s dvěmi šipkami vedle zobrazeného výčtového parametru.

Tiskové položky

V tiskových položkách je nově možné zvolit, jakým způsobem se automaticky vyplní jejich Udaná cena. Při vytváření tiskové položky z objednávky nebo reklamace je možné cenu vyplnit buď cenou objednávky (resp. reklamace), konkrétní definovanou hodnotou nebo je možné cenu nevyplňovat. Chování je možné nastavit v Menu -> Nastavení -> Tiskové položky -> Udaná cena.

Stáhnout Update 181 30.5.2023

Připravujeme...

  • Casid Online, webová verze aplikace
  • SMS brána pro notifikace zákazníkům

Historie verzí

Zobrazit více
TOPlist