Provedené změny v Update 62

Novinky

Zboží

V aktualizaci 62 přibyla možnost exportovat zboží do formátu CSV. K tomu slouží nová volba Export do CSV v Zobrazení -> Zboží. Zároveň přibyly užitečné parametry, které je možné pro zboží exportovat, a to například různé varianty evidovaného množství nebo data posledního nákupu či prodeje. Tyto nové parametry lze použít také například v exportu nabídek na Aukro.cz. Seznam všech parametrů naleznete zde.

Pro libovolné zboží je nově možné přidat atribut Zboží vyžaduje zaplacení zálohy. Tento atribut můžeme zadat na Kartě zboží na záložce Detail pod volbou Zobrazit rozšířené možnosti.... Tento nový atribut udává, že případná objednávka na toto zboží vyžaduje zaplacení zálohy předem. Kontrola zaplacení zálohy funguje následovně: Mějme objednávku na zboží, které vyžaduje zaplacení zálohy předem. Zároveň mějme Stav objednávky, který má nastavený atribut Zboží je připraveno k odeslání, a řekněme, že se tento stav objednávky jmenuje "K odeslání". (Atributy stavů objednávek můžeme editovat v Menu -> Nastavení -> Objednávky -> Stavy objednávek.) Potom pokud tato objednávka má cenu větší než 0 a zároveň pokud ještě žádná platba nebyla k objednávce připárována a my zároveň měníme stav objednávky na "K odeslání" nebo na ji máme ve stavu "K odeslání" a měníme na jiný stav, potom se při ukládání zobrazí varovné hlášení, že záloha ještě nebyla zaplacena.

Atribut Zboží je připraveno k odeslání je u stavů objednávek nový a pro správnou funkci tohoto varování je nutné jej ručně nastavit pro stavy, ve kterých si přejeme zaplacení zálohy kontrolovat. Typicky pro stav "K odeslání" nebo "K předání".

Export zboží na Aukro.cz

Při exportu zboží na Aukro.cz je nově možné přebírat Cenu Kup Teď z kolonky Cena na Kartě zboží. Slouží k tomu nová volba Použít cenu Kup Teď z karty zboží na Kartě zboží pro Aukro.cz na záložce Podrobnosti.

Změny

Zobrazení položek v Casid Online

V Casid Online bylo upraveno zobrazování všech typů tabulkových zobrazení (Objednávky, Zboží, Nákupy, Platby a Adresář). Na klienta se nově již nepřenáší informace o všech položkách v daném zobrazení, ale pouze položky z aktuálně zobrazené stránky. Tímto byl vyřešen problém se zobrazením, pokud bylo v databázi více než 5000 záznamů (typicky objednávek).

Export zboží na Aukro.cz

Při exportu zboží na Aukro.cz se nově zobrazí korektní chybové hlášení, pokud u nabídky není vybrána kategorie. Dále bylo opraveno vystavování obrázků k nabídkám, které jsou do nabídky nově správně vloženy ve zvoleném pořadí. Byla také opravena chyba vyskytující se v případě, že uživatel vystavuje nabídku s obrázkem, který byl právě ke zboží nahrán a tedy ještě nebyl uložen do databáze.

Nastavení

V nastavení programu v sekci Připojení byl opraven odkaz na průvodce prvním spuštěním aplikace.

Platby

Byla provedena grafická úprava Karty platby PayU pro Aukro.cz, rozložení je nyní přehlednější.

Stáhnout Update 186 30.9.2023

Připravujeme...

  • Casid Online, webová verze aplikace
  • SMS brána pro notifikace zákazníkům

Historie verzí

Zobrazit více
TOPlist