Provedené změny v Update 35

Zboží

Majoritní změnou v Update 35 je přidání evidence seriových čísel ke zboží. Tato změna přináší možnost u vybraného zboží evidovat nejen počet kusů, ale také informace o každém konkrétním příchozím a odchozím kusu. Jedná se zejména o evidenci seriových čísel konkrétních produktů, ale rovněž jejich stav, pokud se jedná o použité zboží, obsah balení konkrétních produktů atd. Díky tomu lze nyní například v reklamacích ověřit, že zákazník reklamuje přesně ten daný produkt, který dříve nakoupil atd.

Funkci je vhodné použít například při prodeji elektroniky a jiných produktů s vyšší hodnotou za kus. Evidenci seriových čísel lze u každého zboží zapnout na Kartě zboží volbou Seriová čísla -> Evidovat seriová čísla. Později bude na webu k dispozici videonávod.

Na Kartě zboží přibyl graf vývoje cen u nákupů a prodejů, parametry zboží byly přesunuty na zvláštní záložku a výpis nákupů a prodejů daného zboží byl sjednocen na jednu záložku.

Reklamace

Druhou největší změnou v aktuální verzi je přepracovaný systém reklamací. Základní reklamace se již neskládají ze seznamu přijatého a vydaného zboží, ale jsou více orientovány na konkrétní reklamovaný produkt. Reklamace zákazníka i dodavatele nyní obsahuje pouze jediný přijatý reklamovaný produkt a jediný vydaný. Tento přístup lépe modeluje situaci, kdy většina velkododavatelů typicky taktéž eviduje reklamace pro jednotlivé produkty zvlášť.

Nové reklamace je možné sdružovat do tzv. Hromadných reklamací zákazníků, resp. Hromadných reklamací u dodavatelů, a s vybranou skupinou reklamací následně pracovat jako s celkem.

Všechny reklamace evidované ve starším formátu budou převedeny na novou podobu automaticky při provedení aktualizace. Na webu v sekci Návody brzy přibude videonávod ukazující novou podobu reklamací.

Bankovní účty

K bankovním účtům přibyla možnost automaticky importovat přijaté platby z internetového bankovnictví u účtů vedených u FIO banky a.s. Postup zprovoznění importu lze najít zde.

Objednávky & nákupy

Položky zboží na Kartě objednávky a Kartě nákupu je možné nyní ručně přesouvat a tak měnit jejich pořadí. Pořadí položek v každé objednávce je zachováno i po uložení.

Emailové & tiskové šablony

Do programu byly vytvořeny nové emailové a tiskové šablony reflektující změny ve způsobu evidování reklamací.

Adresář

Na Kartu zákazníka byla přidána možnost kopírovat fakturační adresu do doručovací a naopak.

Tisk

Na Kartu tiskové položky přibylo tlačítko Zdroj, které dovoluje zobrazit objednávku či reklamaci, ze které byla tato tisková položka vytvořena.

Nastavení

Bylo pozměněno rozložení ovládacích prvků v okně Nastavení tak, aby graficky odpovídalo ostatním oknům v aplikaci.

Vzorové příklady

V programu byla kompletně přepracována sada demonstračních dat tak, aby pokryla i novou podobu reklamací a evidenci seriových čísel.

Grafické změny

Do všech oken aplikace byly přidány grafické ikonky k volbám v horních lištách pro usnadnění orientace. Zároveň byly k většině voleb doplněny podrobnější kontextové nápovědy zobrazitelné po najetí myši na tlačítko.

Stáhnout Update 186 30.9.2023

Připravujeme...

  • Casid Online, webová verze aplikace
  • SMS brána pro notifikace zákazníkům

Historie verzí

Zobrazit více
TOPlist