Změny v aktualizaci 116

Novinky

Faktury

V aktualizaci 116 bylo zcela přepracováno vystavování faktur. Faktury již nejsou pouhou formou tiskové šablony pro objednávky, ale jsou evidovány odděleně od objednávek. To má výhodu například v tom, že pokud dojde ke změně objednávky, faktura i nadále zůstává nezměněná, tedy v podobě, v jaké byla zaslána zákazníkovi. Další podstatnou funkcí je možnost vystavit k jedné objednávce více faktur. Nyní pouze běžných, ale v následující aktualizaci přibydou rovněž zálohové faktury. V nástrojové liště zobrazení objednávek přibyla nová volba Faktury:

Touto volbou vygenerujeme, resp. zobrazíme, všechny faktury k označeným objednávkám. Kliknutím na Vytvořit faktury se nám otevře okno, kde vidíme faktury, které po potvrzení budou v Casidu vytvořeny. Podobně kliknutím na Zobrazit faktury uvidíme v novém okně faktury, které již k označeným objednávkám existují:

Z tohoto okna jsme schopní pomocí volby Tisk faktury tisknout. Tisk faktur tak již nenajdeme v zobrazení objednávek, ale pod touto volbou v okně s fakturami. Volba Faktury přibyla také na Kartu objednávky a její funkce je analogická k volbě Faktury v zobrazení objednávek:

Poslední novou funkcí je možnost definování číselné řady. Tuto volbu najdeme v nastavení v nové sekci Faktury. Číselná řada nám definuje text o délce maximálně 4 znaky, který bude vložen jako prefix čísla faktury. Tedy například pro rok 2017 můžeme mít definovanou číselnou řadu FA17, vygenerovaná faktura bude mít pořadové číslo 365. Konečné číslo faktury se poté odvodí jako FV170365.

Zboží

Na Kartě zboží v seznamu nákupů je nově možné zobrazit sloupec Stav nákupu.

Změny

Objednávky

Při importu položek objednávky ze souboru XLS je nově ke všem položkám přiřazeno datum, které má nastaveno objednávka.

Zboží

Tisková šablona Skladové pohyby nově reflektuje prodané výrobky.

Stáhnout Update 186 30.9.2023

Připravujeme...

  • Casid Online, webová verze aplikace
  • SMS brána pro notifikace zákazníkům

Historie verzí

Zobrazit více
TOPlist